flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Очолює Західний апеляційний господарський суд голова суду. Голова суду здійснює адміністративні повноваження, передбачені ст.29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Голова Західного апеляційного господарського суду:

- здійснює загальне керівництво судом у відповідності із Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Господарським кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України;

- представляє суд, як орган державної влади у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

- проводить особистий прийом громадян, представників підприємств, організацій, установ;

- визначає адміністративні повноваження заступника голови суду;

- контролює дотримання працівниками суду трудової і виконавчої дисципліни;

- контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

- видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

- видає накази і розпорядження з питань діяльності суду;

- повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

- забезпечує періодичність проведення зборів суддів та надає допомогу секретарям судових палат у підготовці питань на розгляд зборів суддів;

- забезпечує виконання рішень зборів суддів;

- планує роботу суду, аналізує плани роботи суду та розроблені заходи суду;

- здійснює контроль за роботою відділу обліку, бухгалтерської звітності, фінансового планування та аналізу використання бюджетних коштів та відділу управління персоналом;

- забезпечує виконання рішень зборів суддів Західного апеляційного господарського суду;

- здійснює контроль за функціонуванням автоматизованої системи при розподілі справ між суддями та рівномірного навантаження, з врахуванням завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також вимог процесуального закону;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

У разі відсутності голови Західного апеляційного господарського суду його адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду.

Заступник голови Західного апеляційного господарського суду:

- контролює роботу судових палат;

- контролює роботу відділу вивчення та узагальнення судової практики, координації роботи з надання методичної допомоги судам першої інстанції;

- контролює статистично-аналітичну роботу з питань звітності, вивчення та узагальнення судової практики, аналізу причин скасованих рішень та ухвал суду із обговоренням таких на оперативних нарадах та зборах суддів;

- організовує роботу по підвищенню кваліфікації суддів Західного апеляційного господарського суду і суддів Західного апеляційного округу;

- забезпечує організацію ведення в суді судової статистики, складання статистичних звітів та довідок про підсумки роботи суду;

- організовує інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

- на час відсутності голови суду здійснює адміністративні повноваження голови суду та користується правом першого підпису;

- проводить прийом громадян;

- здійснює контроль за систематичним проведенням методичних заходів з питань вивчення працівниками апарату суду норм процесуального та матеріального права;

- організовує роботу з навчання суддів, проведенні з ними індивідуальної роботи щодо якості їх показників;

- організовує роботу по контролю за веденням обліку та аналізу скасованих рішень;

- організовує роботу тендерних комісій, виконання будівельних робіт, контролює ведення капітального і поточного ремонтів приміщення суду;

- контролює своєчасність внесення процесуальних документів до Єдиного державного реєстру судових рішень;

- організовує роботу із скаргами на дії суддів і зверненнями громадян;

- слідкує за обов'язковістю оформлення протоколів загальних зборів суддів та їх зберіганням;

- відповідає за роботу по комп'ютерному забезпеченню, обліку і проходженню процесуальних документів;

- приймає участь в обговоренні із суддями колегій та працівниками апарату суду проблемних питань застосування законодавства, трудової дисципліни;

- виконує інші доручення голови суду, пов'язані із діяльністю суду.