flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історичний нарис

Західного апеляційного господарського суду

 

Історія виникнення і розвитку органів, що вирішують господарські та комерційні спори обчислюється століттями. Ще в період середньовіччя на території Західної України почали з'являтися органи, до компетенції яких було віднесено вирішення господарських спорів.

У 1896 р. на території Галичини були засновані промислові суди, які розглядали спори між підприємцями і робітниками, а також між підприємствами. Проте ці суди діяли тільки в деяких найбільших містах імперії, серед яких був і Львів.

У період перебування західноукраїнських земель у складі Польщі (1921—1939 рр.) господарські спори між підприємцями розглядались графськими, окружними і апеляційними судами. В цей же час діяло і окружне арбітражне земельне управління, яке розглядало майнові спори між орендарями та землевласниками з приводу землекористування, а також між землевласниками та банківськими установами з приводу повернення банківських позик, визначення розміру річних відсотків за позиками (встановлення їх правових режимів).

Після введення в 1939 р. радянських військ у Західну Україну і возз'єднання з Українською РСР, на її території було створено шість областей, у тому числі Львівську і Дрогобицьку. Постановою Ради Народних Комісарів УРСР № 1515 від 16 грудня 1939 р. для розв'язання майнових спорів між установами, підприємствами та організаціями, з метою зміцнення договірної планової дисципліни і господарського розрахунку, було утворено обласні органи державного арбітражу при Волинському, Дрогобицькому, Львівському, Тернопільському, Ровенському та Станіславському обласних виконав¬чих комітетах.

У листопаді 1944 р. головним арбітром державного арбітражу при Львівському облвиконкомі було призначено Дудника Сергія Андрійовича, який обіймав цю посаду до середини травня 1963 р.

Правовою основою діяльності держарбітражів у приєднаних до України областях була постанова ЦВК і Раднаркому УРСР «Про державний арбітраж УРСР» від 5 червня 1931 р., зі змінами 1934 р. У зв'язку з організацією в СРСР Рад народного господарства за постановами Радянського уряду в 1963 р. та наступною їх ліквідацією в 1965 р. були проведені відповідні реорганізації і в системі Державного арбітражу при Раді Міністрів УРСР. Так, на виконання постанови Ради Міністрів УРСР «Про реорганізацію державних арбітражів при виконавчих комітетах обласних Рад депутатів трудящих УРСР» від 28 серпня 1963р. № 985 та вказівки Державного арбітражу при Раді Міністрів УРСР від 1 жовтня 1963р. № 7 Львівський обласний державний арбітраж у період з 1963 р. по 1965р. був реорганізований у Львівський міжобласний державний арбітраж при Львівському промисловому облвиконкомі. Він розглядав господарські спори підприємств та організацій Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Ровенської областей. У січні 1964р. до виконання обов'язків головного арбітра облдержарбітражу приступив Вишняков Василь Олексійович, який працював на вказаній посаді до кінця лютого 1973р.

У лютому 1973р. Держарбітраж при Львівському облвиконкомі очолив Семешко Андрій Федотович, який плідно пропрацював на цій посаді до 1986р.

Рішенням Львівської обласної Ради депутатів трудящих у листопаді 1987р. головним арбітром при Львівському облвиконкомі був призначений Котик Зенон Дмитрович, який виконував обов'язки головного арбітра до квітня 1990р.

У травні 1990 р. рішенням сесії Львівської обласної Ради народних депутатів головним арбітром області було призначено Мазовіту Богдана Степановича.

4 червня 1991р. Верховною Радою Української РСР був прийнятий Закон «Про арбітражний суд», який започаткував здійснення правосуддя з господарських справ спеціалізованими судовими установами. Ця дата вважається юридичним і фактичним початком діяльності арбітражних судів, як самостійної ланки судової влади. З введенням у дію названого Закону, держарбітраж при Львівському облвиконкомі був реорганізований у арбітражний суд Львівської області.

Із прийняттям Закону «Про арбітражний суд» і до середини 2001р. арбітражні суди пройшли період становлення і розвитку. Вони впевнено посіли своє самостійне місце в системі органів правосуддя, здійснюючи покладену на них функцію захисту прав та інтересів учасників господарських правовідносин. Арбітражні суди активно впливали на формування нових економічних відносин у державі. Одним з найважливіших напрямів їх діяльності було застосування господарського законодавства. Воно охоплювало всі найважливіші аспекти економічної діяльності: приватизаційні процеси, оренду, зовнішньоекономічну та сумісну діяльність, кредитування, банкрутство суб'єктів підприємництва, укладання міждержавних економічних угод і т. д.

Законом України № 2538-ІН від 21 червня 2001 р. було внесено зміни до Закону «Про арбітражний суд» — діючі арбітражні суди були перейменовані на «господарські» та було визначено систему спеціалізованих господарських судів, яка передбачала існування нової ланки — апеляційних господарських судів. На виконання вимог зазначеного Закону, Указом Президента України «Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України» № 511/2001 від 11.07.2001р. було утворено 7 апеляційних господарських судів: Дніпропетровський апеляцій¬ний господарський суд; Донецький апеляційний господарський суд; Київський апеляційний господарський суд; Львівський апеляційний господарський суд; Одеський апеляційний господарський суд; Севастопольський апеляційний господарський суд; Харківський апеляційний господарський суд.

Львівський апеляційний господарський суд розпочав свою діяльність з серпня 2002р. Після проведення відповідних організаційних заходів, які полягали в обранні (призначенні) у встановленому порядку суддів, прийнятті на роботу працівників апарату суду і одночасно з облаштуванням приміщення, було створено умови для діяльності Львівського апеляційного господарського суду.

Фактично Львівський апеляційний господарський суд створювався на базі господарського суду Львівської області. Згідно з Наказом Вищого господарського суду України № 5-к від 04.01.2002 р. першим головою Львівського апеляційного господарського суду призначено Мазовіту Богдана Степановича.

Згідно з Указом Президента № 448/2007 від 22 травня 2007р. Мазовіта Богдан Степанович був перепризначений на посаду голови Львівського апеляційного господарського суду і очолював апеляційний господарський суд до жовтня 2010 р.

20 грудня 2010р. рішенням Вищої ради юстиції головою Львівського апеляційного господарського суду призначено Тупицького Олександра Миколайовича, який очолював апеляційний господарський суд до січня 2012р.

Рішенням Вищої ради юстиції від 21 лютого 2012 року головою Львівського апеляційного господарського суду призначений Плотніцький Борис Дмитрович.

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року №454/2017 «Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах» ліквідовано Львівський апеляційний господарський суд.

Одночасно утворено Західний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську та Чернівецьку області, з місцезнаходженням у місті Львові.

Указом Президента України від 28 вересня 2018 №295/2018 переведено суддів з Львівського апеляційного господарського суду до Західного апеляційного господарського суду.

Зборами суддів Західного апеляційного господарського суду, які відбулися 01 жовтня 2018 року головою суду обрано Плотніцького Бориса Дмитровича.

Західний апеляційний господарський розпочав свою роботу 03 жовтня 2018 року, після опублікування в газеті «Голос України» №185 (6940) від 03 жовтня 2018 року повідомлення голови суду Бориса Плотніцького про початок роботи суду.

На сьогоднішній день у Західному апеляційному господарському суді працює 15 висококваліфікованих суддів, включаючи голову суду та його заступника, які здійснюють правосуддя на засадах верховенства права, забезпечуючи кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України.